Våra vilkor

Eftersom nedanstående information kan vara viktig så uppmanas du att noga läsa igenom alla avsnitt som kan beröra dig.
Information
Har man frågor så kan man nå oss på goteborgs.massage@skola.ws eller på telefon 070-66 11 355, (OBS endast telefonsamtal, ej sms eller andra meddelanden. Vi svarar alltid om vi är i närheten av telefonen och inte har utbildning. Ring igen tidigt eller sent (8–20) om du inte kommer fram.)
Anmälan och bokning av kurser och utbildningar
När man vill anmäla sig till en kurs eller utbildning så skickar man ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter: Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer och ort:
Tel:
Mobil:
E-post:
Utbildningens namn:
Kursens datum:
Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:
Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen.

Anmälan är bindande.
Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar, så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

Betalning
När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr. Resterande kursavgift skall vara inbetald senast två veckor innan kursstart.
Betalningar inom Sverige görs till bankgiro 5230-4979, Göteborgs Massageskola.
Internationella betalningar, det vill säga betalningar från något annat land, görs till Göteborgs massageskolas konto på Handelsbanken med hjälp av swift-/ bic-kod och iban-nummer.
SWIFT = BIC: handsess
IBAN: se6360000000000418712808
Eventuella bankavgifter betalas av avsändaren.
Det underlättar för oss om man anger sitt namn och det datum utbildningen startar på alla betalningar.
Kurslitteratur, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår i kursavgiften.
Särskilda behov
Deltagare med särskilda behov får gärna kontakta oss. Vi har möjlighet att hålla kurser och utbildningar för synskadade och helt blinda personer.
Vi har också möjlighet att hålla kurser och utbildningar för personer som föredrar utbildning på annat språk än svenska.
Privatlektioner, extrakurser och specialkomponerade utbildningar
Vi har möjlighet att specialanpassa och specialkomponera kurser för grupper.
För att boka privat-, special-, och extrakurser i massageskolans lokaler i Göteborg, Örnsköldsvik, Sälen, London eller Spanien skall man vara minst 2 personer.
Om utbildningen skall hållas på någon annan än våra ordinarie orter så måste man vara minst 6 personer.
Avanmälan, avbokning och ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäljningslagen, 2005:59, så har man full ångerrätt, det vill säga rätt att återfå hela den avgift som man har betalat inklusive anmälnings- och administrationsavgiften, i 14 dagar från den dag man gör sin anmälan. Vill man avboka sin anmälan, så skall det göras med mail till goteborgs.massage@skola.ws. Vid avbokning/ ånger så ange det datum utbildningen startar samt dina personuppgifter. Om man redan har hunnit betalt in avgiften så meddelar man även vilket eller vilka datum som betalningen är gjord och till vilket bankkonto och bank som återbetalningen skall göras.

Om man avbokar en kurs eller en utbildning när tiden för ångerrätten löpt ut, men mer än en månad innan kursstart så återbetalar vi allt utom anmälnings- och administrationsavgiften.
Om man avbokar en kurs eller en utbildning senare än en månad innan kursstart, men innan kursstart så är man skyldig att betala hela kursavgiften, men vi kan ändå återbetala allt utom anmälnings- och administrationsavgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Om man missar kursdagar eller avbryter en kurs/ utbildning så kan man ta igen missade dagar vid nästa utbildningstillfälle.
Om man avbryter en kurs/ utbildning på grund av så svår sjukdom, styrkt med läkarintyg, att man inte senare kommer att kunna ta igen missade kursdagar så återbetalas den del av kursavgiften som inte redan har förbrukats.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser och utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid andra händelser som vi inte har kunnat förutse, t.ex. force majeure. I så fall kan man välja om man vill ha tillbaka kursavgiften eller ha den innestående till nästa kurs. All återbetalning sker inom en månad.
Filmning, fotografering eller ljudinspelning
Filmning, fotografering eller ljudinspelning är inte tillåtet utan tillstånd från skolan.
Försäkringar
Du som är utbildad på Göteborgs massageskola kan teckna patientansvarsförsäkring och företagsförsäkring genom:

Säkra försäkringsbyrå
Johan Kocksgatan 42
231 53 Trelleborg
Telefon 0410-71 32 20

Den handläggare som specialiserat sig på dessa försäkringar är

Tony Johansson
Försäkringsförmedlare företag
Tel 0410-71 32 20
Mobil 0733-35 30 92
E-post tony.johansson@sakra.se

Kontakta gärna försäkringsbyrån om du vill veta mer om priser och villkor.

Tänk på att om man arbetar som anställd så är det som vanligt arbetsgivaren som tecknar försäkring. Det kan i så fall göras genom samma försäkringsbyrå.

Övriga frågor
Välkommen att ringa till oss på 070-66 11 355 eller maila till goteborgs.massage@skola.ws om du har frågor.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felaktigheter.