Övrigt

Läs mer om våra kurser:

Här kan ni läsa mer om våra kurser
Hälsoterapeut
Distansutbildningen till certifierad hälsoterapeut med 38 intensiva utbildningsdagar på massageskolan. Följande delar ingår:

1. Diplomerad massör
2. Certifierad massageterapeut
3. Certifierad idrottsmassör
4. Certifierad spaterapeut
5. Certifierad ekologisk hudterapeut
6. Certifierad aromaterapeut
7. Energimassage
8. Zonterapi och reflexologi
9. Kinesiologi

Det finns två alternativ:
Att gå hela utbildningen som ett paket.

Att dela upp utbildning och betalning genom att först läsa en eller flera av delarna och bestämma sig senare för om man vill bygga på till certifierad hälsoterapeut.
Som hälsoterapeut har man en bred och allsidig kompetens, vilket är en fördel både för kunden och för terapeuten.

För kunderna är det fördelaktigt eftersom hälsoterapeuten kan anpassa behandlingen till varje kund och varje problem.

För terapeuten är det bra eftersom arbetet blir roligare med mer variation och mindre belastning.

Krav: 18 år. Man behöver inte ha några förkunskaper eftersom utbildningen börjar från början.

Innehåll: Huvudsakligen praktisk utbildning där man övar på att ge och få behandlingar varvat med teori.

Praktik: Varje dag växlar undervisningen mellan teori och att öva behandlingar på varandra. På de praktiska lektionerna, när vi övar behandlingar, visar läraren steg för steg och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra. Dessutom hinner vi då och då repetera och träna på sådant som vi har gått igenom tidigare under utbildningen.

Utöver det är praktik på riktiga betalande kunder viktigt för att man skall kunna sina behandlingar så bra så att man kan göra dem utan att titta i sina kompendier och anteckningar.

Man är berättigad att teckna patientansvarsförsäkring och kan därför börja arbeta redan efter första delkursen med den behandling man lär sig där. Efter varje ytterligare delkurs kan man lägga till nya behandlingar till sin prislista.

Det är ofta möjligt, för dem som vill, att påbörja sin praktik redan under kursveckorna. Vill man göra det så kan man välja att någon eller några dagar komma lite tidigare innan kursen börjar på morgonen, eller stanna kvar lite längre på eftermiddagen efter kursens slut för att öva på någon av massageskolans kunder. Det är frivilligt och lärorikt.

Huvuddelen av praktiken väljer de flesta att göra på sin hemort. Det kan vara vänner, familjemedlemmar och facebookvänner som blir rabatterade kunder. På så sätt får man en större vana innan man börjar arbeta som certifierad hälsoterapeut.

Anmälan:

Man kan anmäla sig till utbildningen till certifierad hälsoterapeut genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där du anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Certifierad hälsoterapeut

Vilka datum du vill gå. Utbildningen är uppdelad på 10 veckor på massageskolan som fördelas på 8–25 månader. Man kan välja ett av följande startdatum:

1 mars 2021
10 maj 2021
23 aug 2021
18 okt 2021
29 nov 2021

Här är ett exempel med utbildningen fördelad på 8 månader, med start den 18 oktober 2021:
18-22 okt, 1–5, 16–18 och 24–26 nov 2021 samt 7–11 feb, 7-11 mars, 20–22 april, 16-20 och 23–27 maj 2022. Hela kursavgiften skall betalas 2 veckor innan kursstart.

Om man lägger upp utbildningen på 1,5 år så blir det cirka 12 kursdagar per termin. Man betalar halva kursavgiften innan kursstart och resten innan andra terminen börjar.

Om man lägger upp utbildningen på 2 år så blir det cirka 9 kursdagar per termin. Man betalar halva kursavgiften innan kursstart och 25 % vardera innan termin 2 och 3.

Man kan alltid ta igen missade kursdagar och kursveckor senare. Det går också bra att flytta kursveckor från en termin till en annan.

Ange även i din anmälan om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen till certifierad hälsoterapeut.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230–4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: Utbildningen till certifierad hälsoterapeut kostar 27 200 kr + moms 6 800 kr. Alltså totalt 34 000 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial, prov, praktik och certifikat.

Diplom: Utbildningen berättigar till svenskt och internationellt certifikat.

Produkter: Vi använder Young Livings produkter på grund av deras höga kvalité och med omtanke om våra kunders, våra elevers och vår egen hälsa.

Kvalitet: Utbildningen är kvalitetssäkrad genom teoretiska och praktiska prov. Efter godkänd utbildning är man behörig att teckna behandlingsskade- och ansvarsförsäkring för sina behandlingar.

Information om lunch, boende, resor, ånger och vägbeskrivning hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta mer.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felaktigheter.

Kinesiologi
Distans-utbildning med två dagar på massageskolan där man lär sig använda kinesiologi i sina behandlingar och i sitt dagliga liv. Man stärker upp sin intuition och lär sig läsa av och testa fram grundorsaken till de symptom som kunden upplever. Man lär sig också hitta den optimala behandlingsmetoden anpassad för varje enskild kund. Bland annat får du lära dig och öva på att balansera chakran, kroppens struktur, samt behandla nutrionella, emotionella och känslomässiga hälsoproblem.

Utbildningen i kinesiologi är på två dagar, kl. 10.30-16.30

Datum:

Man kan välja ett av nedanstående tillfälle. Om man är minst två personer som vill gå tillsammans så har vi också möjlighet att lägga in en extrakurs på ett datum som passar för er.
Inträdeskrav:

18 år.

Max antal:

12 st.

Lärare:

Olof Liljeström.

Innehåll: Kinesiologiska test och behandlingar av grundorsaken till patienternas/ kundernas hälsoproblem som till exempel strukturella obalanser i muskler, leder, senor och skelett vilka kan orsaka smärta, stelhet osymmetri mm. Hormonella obalanser, som kan orsaka infertilitet, fetma, huvudvärk, månadsproblem och mycket mer. Nutritionella obalanser i mat och dryck som kan orsaka mineralbrist, allergi, mm. Emotionella obalanser som till exempel för lite lugn, harmoni, glädje, trygghet och lycka. Samt obalanser i akupunktur- och chakra-systemen.

Praktik:

Utbildningen är huvudsakligen praktisk. På de praktiska lektionerna visar läraren steg för steg och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra.

Praktik på riktiga betalande kunder är viktig för att man skall kunna sina behandlingar så bra så att man kan göra dem utan att titta i kompendier och anteckningar. Många elever väljer att göra praktik på sin hemort på familj, vänner och facebookvänner, etc., som får bli rabatterade kunder. Ofta behöver man 10–40 timmar praktik. På så sätt får man en större vana innan man börjar arbeta med fullt betalande kunder.

Intensivkurs:

Observera att i och med att det är en intensivutbildning så är den kortare än många motsvarande utbildningar. Det innebär att vi inte hinner repetera lika mycket. Det ligger därför ett större ansvar på varje elev att själv repetera efter utbildningen. Låter man det gå flera veckor efter kursen innan man gör sin första behandling så glömmer man lika intensivt som man har lärt sig. Vi rekommenderar att man gör minst 3 behandlingar varje vecka den första tiden efter kursens slut.

Man lär sig fantastiskt bra behandlingar på massageskolan, men man fortsätter sedan att lära sig när man behandlar sina klienter. För varje kund man behandlar blir man duktigare.

Repetition:

Om man känner att man vill repetera hela utbildningen så betalar man halva priset när man går den andra gången. Det gäller även om du har läst utbildningen på en annan skola.

Själv har jag gått många utbildningar två eller fler gånger och upptäckt saker som jag inte la märke till vid första utbildningstillfället. Ingen kan vara koncentrerad hela tiden, därför bryter vi ibland av med små anekdoter som också kan vara lärorika.

För de flesta räcker det att gå utbildningen en gång. Man blir duktig terapeut och man blir ännu bättre för varje kund. Men vill man hålla egna kurser i framtiden så kan det vara bra att gå utbildningen flera gånger.

Anmälan:

Man kan anmäla sig till utbildningen i kinesiologi genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Kinesiologi

Vilka datum som du vill utbilda dig. Följande tillfällen finns att välja på i Kärna utanför Göteborg, kl. 10.30-16.30:

16–17 nov 2021
16–17 nov 2022

Eller ett av nedanstående tillfällen i Kubbe utanför Örnsköldsvik, kl. 10.30-16.30:

24–25/7 2021

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen i kinesiologi.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230–4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: Utbildningen i kinesiologi kostar 2 960 kr + moms 740 kr. Alltså totalt 3 700 kr inkl. moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial och diplom.

Grupper om 2 eller fler som anmäler sig tillsammans får rabatt och betalar endast 2 900 kr per person inklusive moms.

Detta är en av de utbildningar som vi brinner för mest så därför erbjuds alla som tidigare har gått en kurs eller utbildning på Göteborgs massageskola att gå denna utbildning för 1000 kr.

Diplom: Ett diplom får du efter godkänd utbildning.

Försäkring: Efter godkänd utbildning är du behörig att teckna behandlingsskade- och ansvarsförsäkring.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings produkter med omtanke om våra kunder, våra elever och vår egen hälsa.

Övrigt: Bra underöknings och behandlingsmetod för alla som behandlar människor och djur.

Ingår i utbildningen till hälsoterapeut.

Information om boende, resor, vägbeskrivning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta något mer om utbildningen i kinesiologi, eller om någon annan av våra kurser och utbildningar.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel.

Kinesiologi Fortsättning
Fortsättningskurs i kinesiologi. Vi stärker intuition och andlighet genom meditation och övar på en kinesiologisk behandling, tillämpning eller tema.

Utbildningen är på en dag, kl. 10.30-16.30.

Datum:

Man kan välja ett av nedanstående tillfälle. Om man är minst två personer som vill gå tillsammans så har vi också möjlighet att lägga in en extrakurs på ett datum som passar för er.

Inträdeskrav:

Att kunna kinesiologi.

Max antal:

12 st.

Lärare:

Olof Liljeström.

Innehåll: En stor del av kursdagen ägnas åt meditation och att stärka intuition och andlighet. Man får också lära sig och öva på en kinesiologisk behandlingsmetod, olika för varje gång.

Repetition:

Den här utbildningen är bra för den personliga utvecklingen. En kurs du rekommenderas att gå många gånger.

Anmälan:

Man kan anmäla sig till fortsättningskursen i kinesiologi genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Fortsättningskurs i kinesiologi

Vilka datum som du vill utbilda dig. Följande tillfällen finns att välja på i Kärna utanför Göteborg:

13 april 2021
18 nov 2021

Eller i Kubbe utanför Örnsköldsvik:

31/7 2021

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen i kinesiologi.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230–4979, Göteborgs Massageskola. Observera att i det här fallet så har man betalat hela kursen när anmälningsavgiften är betald.

Pris: Fortsättningskursen i kinesiologi kostar 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr inkl. moms, anmälnings- och administrationsavgift.

Diplom: Utdelas ej.

Produkter: Vi använder enbart Young Livings produkter med omtanke om våra kunder, våra elever och vår egen hälsa.

Information om boende, resor, vägbeskrivning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta något mer om utbildningen i kinesiologi, eller om någon annan av våra kurser och utbildningar.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel.

Zonterapi och reflexologi med eteriska oljor
Snabb och intensiv utbildning i Zonterapi och reflexologi.

På den här utbildningen lär man sig behandla kroppens zoner både på fötterna och på reflekterande zoner på hela kroppen. Vi använder en effektiv och skonsam form av den indiska zonterapin. Man lär sig också kombinera zonterapi med aromaterapi och med eteriska oljor. Både zonterapi och aromaterapi är effektiva behandlingsmetoder var för sig, men när man kombinerar dem förbättras effekten av båda, Man kan säga att 1+1 blir 3.

Tid:

Tre dagar, kl. 10.30-16.30.

Minimiålder:

18 år.

Max antal:

12 st.

Innehåll:

Reflexologi/ zonterapi är en teknik som kommit till Europa från Indien via USA. Man tror att den kan ha sitt ursprung i Kina och att den är nära besläktad med akupunktur. Behandlingen innebär stimulering av zoner, nervbanor och reflekterande punkter.

I den här utbildningen kombineras zonterapi med aromaterapi så att när vi till exempel behandlar zonerna för hjärtat så använder vi samtidigt eteriska oljor som är bra för hjärtat.

Under utbildningen lär man sig behandla hälsoproblem via zoner på fötterna och på övriga kroppen. Även atlaskotejustering ingår. Undervisningen är upplagd med teori och praktik växelvis, vilket gör att man lär sig snabbare.

Praktik:

På de praktiska lektionerna, när vi övar zonterapi, visar läraren steg för steg och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra. Sista timman repeterar vi det vi har gjort under dagen. Dessutom hinner vi då och då repetera och träna på sådant som vi har gått igenom tidigare under utbildningen.

Många elever väljer att göra praktik på sin hemort. Det kan vara vänner, släktingar och facebook-vänner som får bli rabatterade kunder. På så sätt får man en större vana innan man börjar arbeta som zonterapeut.

Intensivkurs:

Observera att i och med att det är en intensivutbildning så är den kortare än många motsvarande utbildningar. Det innebär att vi inte hinner repetera lika mycket. Det ligger därför ett större ansvar på varje elev att själv repetera efter utbildningen. Låter man det gå flera veckor efter kursen innan man gör sin första behandling så glömmer man lika intensivt som man har lärt sig. Vi rekommenderar att man gör minst 3 zonterapi-behandlingar per vecka den första tiden efter kursens slut.

Man lär sig fantastiskt bra zonterapi och reflexologi på massageskolan, men man fortsätter sedan att lära sig när man behandlar sina klienter. För varje kund man behandlar så blir man duktigare.

Repetition:

Om man känner att man vill repetera hela utbildningen så betalar man halva priset när man går den andra gången. Det gäller även om du har läst utbildningen på någon annan massageskola.

Själv har jag gått många utbildningar två eller fler gånger och upptäckt saker som jag inte la märke till vid första utbildningstillfället. Ingen kan vara koncentrerad hela tiden, därför bryter vi ibland av med små anekdoter som också kan vara lärorika.

För de flesta räcker det att gå utbildningen en gång. Man blir duktig zonterapeut och man blir ännu bättre för varje kund. Men själv har jag till exempel läst diplomerad massör fyra gånger varav två gånger på samma massageskola och det kan vara bra att göra för den som själv vill lära ut eller starta sin egen massageskola i framtiden.

Lärare:

Olof Liljeström som arbetat i över 30 år med massage, fysioterapi, kinesiologi, zonterapi, m.m.

Anmälan:

Man kan anmäla sig till utbildningen i zonterapi och reflexologi med eteriska oljor genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:

– Utbildningens namn: Zonterapi och reflexologi med eteriska oljor.

Vilka datum som du vill utbilda dig. Följande datum finns att välja på:

24-26 nov 2021
23-25 nov 2022

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar, så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230–4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: 3 920 kr + moms 980 kr. Alltså totalt 4 900 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial och diplom.

Grupper om två eller fler som anmäler sig tillsammans får rabatt och betalar istället 3 900 kr per person.

Produkter: Vi använder enbart Young Livings eteriska oljor på grund av deras unikt höga medicinska kvalitet och renhet.

Diplom: Diplom får man efter kursens slut. Extra diplom 100 kr.

Komplement: Reflexologi är ett mycket bra komplement till medicinsk aromaterapi. När vi använder dem tillsammans förstärks båda behandlingarnas resultat.

Övrigt: Ingår som en del i utbildningen till hälsoterapeut.

Information om boende, resor, vägbeskrivning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta mer.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felaktigheter.

Specialkurser

Privatlektioner

Passar inte tid och plats? På privatlektioner för en till tre personer lär du dig snabbare än om du går i en grupp. Därför kostar det ibland inte mer att ta en privatlektion motsvarande våra en- och tvådagarskurser än om du skulle gå utbildningen enligt schemat.

Du får samma utbildning, samma pris, samma kursmaterial och samma diplom som om du går i de ordinarie grupperna.

Du kan också välja privatlektioner i ämnen som inte finns på schemat, se nedan.

Eget upplägg

Är ni mist 4 personer kan ni få ett eget upplägg på kurser i valfria ämnen och på valfri ort. Välj kurser och utbildningar enligt kursprogrammet samt dessutom till exempel:
Cupping / koppning, 1 dag, 1 900 kr.
Thaimassage, 4 dagar, 4 900 kr.
Optimal hälsa; lev länge frisk och vital, full av levnadsglädje och energi, 1 dag, 1 900 kr.
Fotmassage och vaxning, 1dag, 1 900 kr.
Hand- och fotmassage, 1dag, 1 900 kr.
Body scrub / kroppspeeling inklusive Body Wrap / kroppsinpackning, 1 dag, 1 900 kr.

Repetition

Var det länge sedan du gick en utbildning eller vill du kunna allt mer perfekt kan du repetera. När du vill repetera en utbildning betalar du endast 450 kr per kursdag om du redan har gått utbildningen hos oss. Har du gått motsvarande utbildning på annat håll betalar du 950 kr per kursdag som du repeterar.

Information om lunch, boende, resor och vägbeskrivning hittar man under respektive länk.

Följ denna länk för information om avbokning / ångerrätt >>

Kontakta oss för mer information och anmälan!

Reservation för ev. fel och ändringar.

Partnermassage
Partnermassage är en speciell form av massage för hemmabruk. Den passar att gå tillsammans med sin partner och man måste vara minst två personer som anmäler sig i tillsammans. Under kursen övar man med de personer som man anmält sig tillsammans med och inte med övriga deltagare. Det är en huvudsakligen praktisk utbildning där man lär sig genom att öva på varandra. Man får lära sig en sensuell massage av hela kroppen. Första kvällen lär man sig händer och armar. Andra tillfället fötter och ben. Tredje och fjärde gången fokuserar vi på fram respektive baksida. Dessutom repeterar vi. Partnermassage är sensuell, men inte erotisk.

Tid:

Kursen i partnermassage är på fyra kvällar, kl. 18.30–21.00. Den startar efter önskemål och kan vara 4 kvällar i rad eller en kväll i veckan i fyra veckor allt efter varje grupps önskemål.
Åldersgräns:

18 år.

Innehåll: Praktisk kurs i sensuell partnermassage.

Max antal:

12 st.

Lärare:

GMS.

Anmälan:

Man bokar tid per telefon 070-66 11 355 och anmäler sig till utbildningen genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Partnermassage

Vilka datum du vill utbilda dig.

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i kursen i partnermassage.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar, så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230–4979, Göteborgs Massageskola.

Alternativt betalar man hela kursavgiften direkt.

Pris: Kursen i partnermassage kostar 2 320 kr + moms 580 kr. Alltså totalt 2 900 kr per person. I totalkostnaden ingår moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial och diplom.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings produkter med omtanke om våra kunder, våra elever och vår egen hälsa.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, återbetalning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta något mer om utbildningen i kinesiologi, eller om någon annan av våra kurser och utbildningar.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel.

Lärare i regndroppsmassage
Utbildning till lärare i regndroppsmassage/ aromaterapi för behandling av rygg- och nackproblem.

På den här utbildningen lär man sig att utbilda elever till diplomerade regndroppsmassörer. Det är lätt, roligt och lönsamt. Dessutom är behandlingen fantastiskt bra både för din egen och dina elevers hälsa.

Det behövs fler som utbildar diplomerade regndroppsmassörer. Om man bor på en liten ort eller har en liten lokal så kanske man kan börja med små kurser med 2, 3, 4 eller 6 elever. Om man börjar hålla kurser och utbildningar så får man ett ben till att stå på i sin verksamhet. Det är givande och utvecklande och gör att vi får ett trevligt avbrott från de dagliga behandlingarna.

Krav:

18 år. Innan man börjar undervisa så rekommenderas man att själv gå utbildningen till certifierad aromaterapeut minst en gång och utbildningen till diplomerad regndroppsmassör vid minst två tillfällen, och att man både har gett och fått ett antal behandlingar i regndroppsmassage, så att man verkligen vet vad det är man pratar om. Läs också gärna noggrant igenom boken om regndroppsmassage som beskriver hela behandlingen. Den boken kan man också köpa in med rabatt och använda som kurslitteratur.

Man rekommenderas också att noggrant titta igenom de instruktionsfilmer i regndroppsbehandling som massageskolan har spelat in och som man kan hitta länkar till längre ner på den här sidan. De filmerna får man också gärna använda i sin undervisning.

Max:

12 elever på varje kurs.

Innehåll:

Metodik, pedagogik, ledarskap, ämnesspecifika kunskaper, auskultationer och praktik. Första kursdagen är en vanlig utbildningsdag till diplomerad aromaterapeut och den andra dagen är det teori som avslutas med frågor och diplomutdelning.

Det ingår en kursbok som i text och bild visar hela behandlingen steg för steg. Den kan vara bra att ha till hands när man övar hemma om man inte kommer ihåg allting.

Tid:

Två dagar, kl. 10.30–16.30.

Ansvarig:

Olof Liljeström som arbetat i över 30 år med massage, fysioterapi och kinesiologi och sedan mer än 10 år med aromaterapi.

Anmälan:

Görs genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där du anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:

– Utbildningens namn: Lärarutbildning i regndroppsmassage

Vilket datum som du vill utbilda dig. Man kan välja en av de här dagarna i Kärna utanför Göteborg:

19-20 feb 2022
18-19 feb 2023

Ange på din anmälan även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen:

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inget svar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230-4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: Utbildningen kostar 2 960 kr + moms 740 kr. Alltså totalt 3 700 kr inklusive moms, diplom och den nya svenska kursboken: ”Regndroppsmassage – Raindrop Technique”.

Grupper på två eller fler som anmäler sig tillsammans får rabatt och betalar endast 2 900 kr per person. Det är roligt och tryggt att vara två som lär ut tillsammans i början.

Produkter: Vi använder enbart Young Livings eteriska oljor på grund av deras höga kvalitet och terapeutiska effekt.

Alla produkter som går åt under kursen ingår i priset.

Ta med: Det som man behöver ta med sig till kursen är två stora handdukar, två vanliga handdukar samt en bekväm kudde per person. Allt detta använder du när ni övar på varandra. Inneskor och anteckningsmaterial kan också vara bra.

Diplom: Utbildningen berättigar till svenskt och internationellt diplom. Ett diplom får du efter godkänd utbildning.

Övrigt: Om man vill utbilda sig till lärare i massage för hemmabruk, för diplomerade massörer eller i spabehandlingar så kan det ändå vara bra att börja med aromaterapi eftersom det är den behandlingen som är lättast att lära ut.

När man är klar med utbildningen så kan man hålla egna kurser, det är både roligt och utvecklande. Om man känner att man behöver extra stöd så finns det flera möjligheter. Man kan boka en privatlektion. Det kan finnas möjlighet att efter överenskommelse vara med som hjälplärare på mina kurser. Jag eller någon annan erfaren lärare kan eventuellt vara med och hjälpa till på dina första kurser.

För att man lättare skall komma igång så får man, efter sin utbildning, rabatt på den nya svenska boken om Regndroppsmassage – Raindrop Technique som man kan använda som kursmaterial på sina kurser.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, avbokning och ånger hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta något mer om utbildningen till lärare för diplomerade aromaterapeuter eller om någon annan utbildning.

Reservation för eventuella fel och ändringar.

Här kommer länkarna:

Massageskolans regndroppskurser:
https://massage.skola.wsraindrop-technique.htm

Första delen i regndroppsbehandlingen när man jobbar på fötterna:

Andra delen i regndroppsbehandlingen där man jobbar på ryggen:

Massageskolans samtliga youtubefilmer:
https://www.youtube.com/user/GoteborgMassageskola

Här kan man få lite information om boken om Raindrop Technique:
https://www.massage.skola.ws/regndroppsmassage/

Utbildning till lärare i massage för hemmabruk

På den här utbildningen lär man sig att hålla kurser i massage för hemmabruk. Du kommer att kunna hålla endagarskurser i halvkroppsmassage eller tvådagarskurser i helkroppsmassage för hemmabruk. Massage för hemmabruk är det som näst efter regndroppsmassage är enklast att lära ut. Det är både roligt, lönsamt och utvecklande att hålla egna kurser.

Det behövs också fler lärare i massage för hemmabruk. Om man bor på en liten ort eller har en liten lokal så kanske man kan börja med små kurser med 2, 3, 4 eller 6 elever. Om man börjar hålla kurser och utbildningar så får man ett ben till att stå på i sin verksamhet. Det är givande och utvecklande och gör att man får ett trevligt avbrott från de dagliga behandlingarna.

Utbildningen är på två dagar och hålls en gång om året.

Krav:

Diplomerad massör.

Max:

6 elever på varje kurs.

Innehåll:

Metodik, pedagogik, ledarskap, ämnesspecifika kunskaper, auskultationer och praktik. Man deltar i en vanlig kurs i massage för hemmabruk, och när de eleverna har gått hem är det teori som avslutas med frågor och diplomutdelning.

Tid:

Två dagar, kl. 10.30–18.00.

Ansvarig:

Olof Liljeström som arbetat i över 30 år med massage, fysioterapi, aromaterapi och kinesiologi.

Anmälan:

Görs genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där du anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:

Utbildningens namn: Lärarutbildning i Massage för hemmabruk

Vilket datum som du vill utbilda dig. Man kan välja en av de här dagarna i Kärna utanför Göteborg:

26–27 feb 2022
26–27 feb 2023

Ange på din anmälan även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen:

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inget svar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230–4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: 3 120 kr + moms 780 kr. Alltså totalt 3 900 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial och diplom.

Grupper på två eller fler som anmäler sig tillsammans får rabatt och betalar ett rabatterat pris på 2 900 kr per person. Det är roligt och tryggt att vara två som lär ut tillsammans i början.

Produkter: Vi använder enbart Young Livings oljor med omtanke om elever och lärare.

Ta med: Det som man behöver ta med sig till kursen är två stora handdukar, två vanliga handdukar samt en bekväm kudde per person. Allt detta använder du när ni övar på varandra. Inneskor och anteckningsmaterial kan också vara bra.

Diplom: Utbildningen berättigar till svenskt och internationellt diplom. Ett diplom får du efter godkänd utbildning.

När man är klar med utbildningen så kan man hålla egna kurser, det är både roligt och utvecklande. Om man känner att man behöver extra stöd så finns det flera möjligheter. Man kan boka en privatlektion. Det kan finnas möjlighet att efter överenskommelse vara med som hjälplärare på mina kurser. Jag eller någon annan erfaren lärare kan eventuellt vara med och hjälpa till på dina första kurser.

För att du lättare skall komma igång så får du använda Göteborgs massageskolas kursmaterial i dina egna kurser i massage för hemmabruk mot en låg kostnad (50 kr per elev).

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, avbokning och ånger hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta något mer om utbildningen till lärare i massage för hemmabruk, eller om någon annan av våra kurser och utbildningar.

Reservation för eventuella fel och ändringar.