Massage kurser

Läs mer om våra kurser:

Nedan kan ni läsa om våra kurser
Diplomerad massör
Distansutbildning till diplomerad massör med fem intensiva dagar på massageskolan. Det finns två alternativ:
Att gå alla fem dagarna i rad som intensivkurs.

Att dela upp utbildning och betalning genom att först gå två dagar till friskvårdsmassör. Därefter kan man välja att läsa vidare till diplomerad massör vid nästa eller senare kurstillfälle. Kostnaden för båda alternativen är precis samma.
Som diplomerad massör kan man utföra helkroppsmassage, halvkroppsmassage, ansiktsmassage, fotmassage, handmassage mm. Man kan starta eget, arbeta utomlands, på kryssningsfartyg, på SPA eller med företagsmassage.

Datum:

Ordinarie kursdatum se nedan. Dessutom finns det möjlighet att boka utbildningen eller delar av den som internutbildning.

Inträdeskrav:

För att utbilda sig till diplomerad massör skall man ha fyllt 17 år. Man behöver inte ha några förkunskaper innan utbildningen eftersom vi börjar från början. Om man är yngre måste man gå tillsammans med en vuxen. Hör er för med oss i varje sådant enskilt fall.

Innehåll: Utbildningen innehåller allt som man behöver kunna som diplomerad massör. Svensk klassisk massage, avslappningsmassage, halvkroppsmassage, helkroppsmassage, ansiktsmassage, anatomi, fysiologi, ergonomi, etik, massageregler, kontraindikationer och journalföring.

Undervisningen är upplagd med teoretiska och praktiska lektioner växelvis, vilket gör att man lär sig snabbare. Vi börjar varje dag med teori ca en timma, sedan har vi en kort rast. Efter rasten övar vi massage på varandra, vilket första dagen är på ryggen. Sedan har vi lunchrast. Efter lunchen blir det teori, så en kort rast, och sedan fortsätter vi att öva massage på varandra.

Praktik:

På de praktiska lektionerna, när vi övar massage, visar läraren steg för steg och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra. Sista timman repeterar vi det vi har gjort under dagen. Dessutom hinner vi då och då repetera och träna på sådant som vi har gått igenom tidigare under utbildningen.

Utöver det är det ofta möjligt, för dem som vill, att praktisera massage på riktiga betalande kunder redan under kursveckan. Vill man göra det så kan man välja att någon eller några dagar komma lite tidigare innan kursen börjar på morgonen, eller stanna kvar lite längre på eftermiddagen efter kursens slut för att öva på någon av massageskolans kunder. Det är helt frivilligt och brukar vara väldigt givande.

Många elever väljer att göra ytterligare praktik på sin hemort. Det kan vara vänner, släktingar och Facebook-vänner som får bli rabatterade kunder. På så sätt får man en större vana innan man börjar arbeta med fullt betalande kunder.

Intensivkurs:

Observera att i och med att det är en intensivutbildning så är den kortare än många motsvarande utbildningar. Det innebär att vi inte hinner repetera lika mycket. Det ligger därför ett större ansvar på varje elev att själv repetera efter utbildningen. Låter man det gå flera veckor efter kursen innan man gör sin första massage så glömmer man lika intensivt som man har lärt sig. Vi rekommenderar att man gör minst 3 massage per vecka den första tiden efter kursens slut.

Man lär sig fantastiskt bra massage på massageskolan, men man fortsätter hela livet att lära sig när man masserar sina klienter. För varje kund man masserar blir man duktigare.

Upplägg:

Utbildningen omfattar totalt ca 330 timmar varav 45 lektioner på massageskolan. Första steget är på massageskolan och man behöver inga förkunskaper eller förberedelser innan steg 1. Övriga steg utför varje elev på egen hand på sin hemort.

Steg 1: En vecka, måndag till fredag, kl. 10.30-18.00, på massageskolan där man lär sig massage och går igenom de teoretiska delarna. Läxläsning under kursveckan 1–3 timmar dagligen. Diplom som Diplomerad massör, utdelas sista kursdagen och man är direkt behörig att teckna patientansvarsförsäkring.

Steg 2: Praktik på familjemedlemmar, rabatterade kunder, släkt, vänner och facebookvänner: Ca 100 timmar. Beroende på vad man har för bakgrund och tidigare kunskap så avgör varje elev själv hur många rabatterade kunder man vill göra innan man börjar med fullt pris. Känn efter hur det känns efter varje kund du behandlar.

Steg 3. Visuell repetition av massageskolans Youtube-filmer 15 timmar. Hemstudier av massageskolans kompendium 40 timmar. Forskning Google 15 timmar. Forskning bibliotek 15 timmar. Övrigt 10 timmar.

Observera att man får diplom och blir diplomerad massör sista dagen på steg 1. Steg 2 och 3 genomför varje elev självständigt på sin hemort och kontrolleras av elevens personliga ärlighet, heder, värdighet, integritet och självrespekt.

Repetition:

Om man känner att man vill repetera hela utbildningen så betalar man halva priset när man går den andra gången. Det gäller även om du har läst utbildningen på en annan massageskola. Missade lektioner kan tas igen utan extra kostnad på nästa kurs.

Själv har jag gått många utbildningar två eller fler gånger och upptäckt saker som jag inte la märke till vid första utbildningstillfället. Ingen kan vara koncentrerad hela tiden, därför bryter vi ibland av med små anekdoter som också kan vara lärorika.

För de flesta räcker det att gå utbildningen en gång. Man blir duktig massör och man blir ännu bättre för varje kund. Själv har jag till exempel läst diplomerad massör fyra gånger varav två på samma massageskola och det kan vara bra att göra för den som själv vill lära ut eller starta sin egen massageskola i framtiden.

Max antal:

12 st.

Ansvarig:

Olof Liljeström, tel. 070-66 11 355. All undervisning är på svenska, men läraren förstår även norska, danska och engelska samt lite spanska och portugisiska.

Anmälan:

Man anmäler sig till utbildningen till diplomerad massör genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Diplomerad massör

Vilka datum och vilken ort som du vill utbilda dig. Följande platser finns att välja på:

Massageskolan i Kärna utanför Göteborg, kl. 10.30-18:

Massageskolans filial i Norrland i Kubbe utanför Örnsköldsvik, kl. 10.30-18.00:

Massageskolans filial vid högfjällshotellet i Sälen i Dalarna, kl. 9-12 och 17–20. Kursen har en skid- och lunchrast på 5 timmar. Ski in och ski ut:

Massageskolans filial i Spanien, i Torrevieja, kl. 9-12 och 17–20. Kursen har fem håltimmar för siesta, lunch och bad. Skolan ligger 300 meter från medelhavet och 500 meter från en vacker sandstrand:

Kommande utbildningar till diplomerad massör:

3–7/5 2021 Göteborg
10–14/5 2021 Göteborg
26-30/7 2021 Ö-vik
23-27/8 2021 Göteborg
13-17/9 2021 Spanien
18-22/10 2021 Göteborg
29/11-3/12 2021 Göteborg
14-18/2 2022 Göteborg
4-8/4 2022 Sälen
9-13/5 2022 Göteborg

Alla utbildningar hålls på svenska.

Ange gärna i din anmälan om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen till diplomerad massör.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar, så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230–4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: Utbildningen till diplomerad massör kostar 6 960 kr + moms 1 740 kr. Alltså totalt 8 700 kr. I totalkostnaden ingår moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial, prov, praktik och diplom.

Grupper om 2 eller fler som anmäler sig tillsammans får 800 kr i rabatt per person och betalar 7 900 kr per person.

Man kan också välja att dela upp utbildningen genom att först gå två dagar till friskvårdsmassör för 3 700 kr. Har man gjort det så kan man vid ett senare kurstillfälle komplettera med resterande 3 kursdagar till diplomerad massör och betalar då bara mellanskillnaden 5 000kr.

I utbildningens pris ingår följande kompendium:
Anatomi.
Massage inklusive kontraindikationer, etik och ergonomi.

Diplom: Utbildningen berättigar till svenskt och internationellt diplom. Ett diplom får man sista kursdagen. Vill man ha fler diplom kostar de 100 kr styck.

Kvalitet: Utbildningen är kvalitetssäkrad genom ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Efter godkänd utbildning är man behörig att arbeta som diplomerad massör och att teckna behandlingsskade- och ansvarsförsäkring för sina behandlingar.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings massageoljor med omtanke om våra kunder, våra elever och vår egen hälsa.

Övrigt: Efter utbildningen kan man jobba på spa, på företag, utomlands eller starta eget. Man har också möjlighet att läsa vidare till massageterapeut, idrottsmassör, spaterapeut, företagsmassör, hälsoterapeut, och/eller aromaterapeut.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, återbetalning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta mer.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felaktigheter.

Friskvårdsmassör
Distansutbildning till friskvårdsmassör med två dagar på massageskolan. Man lär sig ryggmassage, nackmassage och ansiktsmassage, det vill säga en bra halvkroppsmassage.

Under friskvårdsmassörutbildningen börjar man också läsa in den anatomi, fysiologi, etik och ergonomi som man behöver som diplomerad massör, massageterapeut och idrottsmassör.

Friskvårdsmassör-utbildningen är precis samma som de två första dagarna i följande utbildningar. Diplomerad massör, certifierad massageterapeut, diplomerad företagsmassör, certifierad hälsoterapeut och certifierad idrottsmassör.

Det är alltså möjligt att gå två dagar till friskvårdsmassör och lära sig halvkroppsmassage innan man bestämmer sig för om man vill utbilda sig vidare. Och man får dra av hela kostnaden om man inom 12 månader bokar in sig på en vidareutbildning till någon av ovanstående yrken.

Tid:

Kursen är på 2 dagar, kl. 10.30-18.00. Man kan ta igen missade lektioner vid nästa kurstillfälle.

Inträdeskrav:

För att utbilda sig till friskvårdsmassör skall man ha fyllt 17 år. Man behöver inte ha några förkunskaper innan utbildningen. Vi börjar från början.

Innehåll: Massage av rygg, nacke och ansikte. En bra halvkroppsmassage, friskvårdsmassage, kontraindikationer samt grunder i anatomi, fysiologi och ergonomi

Undervisningen är upplagd med teoretiska och praktiska lektioner växelvis, vilket gör att man lär sig snabbare. Vi börjar varje dag med teori ca en timma, sedan har vi en kort rast. Efter rasten övar vi massage på varandra, vilket första dagen är på ryggen. Sedan har vi lunchrast. Efter lunchen blir det teori, så en kort rast, och sedan fortsätter vi att öva massage på varandra.

Praktik:

På de praktiska lektionerna, när vi övar massage, visar läraren steg för steg och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra. Sista timman repeterar vi det vi har gjort under dagen. Dessutom hinner vi då och då repetera och träna på sådant som vi har gått igenom tidigare under utbildningen.

Många elever väljer att göra praktik på sin hemort. Det kan vara vänner, släktingar och facebook-vänner som blir rabatterade kunder. På så sätt får man en större vana innan man börjar arbeta som friskvårdsmassör.

Intensivkurs:

Observera att i och med att det är en distans-utbildning så är den kortare än många motsvarande utbildningar. Det innebär att man inte hinner repetera lika mycket. Det ligger därför ett större ansvar på varje elev att själv repetera och öva på massagen efter utbildningen. Låter man det gå flera veckor efter kursen innan man gör sin första massage så glömmer man lika intensivt som man har lärt sig. Vi rekommenderar att man gör minst 3 massage per vecka den första tiden efter kursens slut.

Man lär sig en fantastiskt bra massage på massageskolan, men man fortsätter sedan att lära sig när man masserar sina klienter. För varje kund man masserar blir man duktigare.

Repetition:

Om man känner att man vill repetera hela utbildningen så betalar man halva priset när man går den andra gången. Det gäller även om du har läst utbildningen på en annan massageskola.

Själv har jag gått många utbildningar två eller fler gånger och upptäckt saker som jag inte la märke till vid första utbildningstillfället. Ingen kan vara koncentrerad hela tiden, därför bryter vi ibland av med små anekdoter som också kan vara lärorika.

För de flesta räcker det att gå utbildningen en gång. Man blir duktig massör och man blir ännu bättre för varje kund. Men själv har jag till exempel läst diplomerad massör fyra gånger varav två på samma massageskola och det kan vara bra att göra för den som själv vill lära ut eller starta sin egen massageskola i framtiden.

Max antal:

12 st.

Ansvarig:

Olof Liljeström, tel. 070-66 11 355. Utbildningen hålls alltid på svenska, men läraren förstår också norska, danska och engelska samt lite spanska och portugisiska.

Anmälan:

Görs genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där du anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Friskvårdsmassör

Vilka datum och vilken ort som du vill utbilda dig. Följande platser finns att välja på:

Massageskolan i Kärna utanför Göteborg, kl. 10.30-18:

Massageskolans filial i Norrland i Kubbe utanför Örnsköldsvik, kl. 10.30-18.00. Kurser i juli/ augusti när dagarna är långa och blåbär och hjortron mognar:

Massageskolans filial vid högfjällshotellet i Sälen i Dalarna, kl. 9-12 och 17–20. Ski in och ski ut. Kurser i närheten av påsk när det kan vara soligt och varmt i skidspår och backar:

Massageskolans filial i London, kl. 10.30-18.00. Kurser i april-maj när våren är som vackrast, shoppingen som bäst och teatrarna fulla:

Massageskolans filial i Spanien, i Torrevieja, kl. 9-12 och 17–20. 500 meter från en av medelhavets vackra sandstränder. Kurser i juni och september/ oktober när det är varmt och skönt i havet men inte alldeles för hett på land:

Kommande utbildningar till friskvårdsmassör:

21–22/11 2020, Göteborg
29–30/3 2021, Sälen
17-18/4 2021 Göteborg
14-15/6 2021, Spanien
26-27/7 2021, Ö-vik
13-14/9 2021, Spanien
20-21/11 2021 Göteborg

Alla utbildningar hålls på svenska.

Ange i din anmälan även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen till diplomerad massör:

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inget svar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230–4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: Utbildningen till friskvårdsmassör kostar 2 960 kr + moms 740 kr. Alltså totalt 3 700 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial och diplom.

Grupper på 2 eller fler som anmäler sig tillsammans får rabatt och betalar 2 900 kr per person inklusive moms.

Diplom: Utbildningen berättigar till diplom. Ett diplom får du efter godkänd utbildning.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings oljor med omtanke om våra kunder, våra elever och vår egen hälsa.

Övrigt: Efter utbildningen kan man läsa vidare till diplomerad massör, massageterapeut, idrottsmassör, företagsmassör och hälsoterapeut.

Information om boende, resor, vägbeskrivning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta något mer om utbildningen till friskvårdsmassör, eller om någon annan av våra kurser och utbildningar.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och tryckfel.

Certifierad massageterapeut

I utbildningen till certifierad medicinsk massageterapeut ingår följande delar:
Diplomerad massör, 5 dagar
Idrotts- och arbetsskador på nacke och rygg, 5 dagar
Praktik, 20-40 timmar
Det finns två alternativ:
Att gå hela utbildningen som ett paket enligt ett av de alternativen som man hittar längre ner på sidan.
Att dela upp utbildning och betalning genom att först läsa till diplomerad massör eller friskvårdsmassör och vänta med att bestämma sig för om man vill bygga på till certifierad massageterapeut.
Under utbildningen till certifierad massageterapeut får man lära sig att behandla och förebygga de flesta idrotts-, arbetsskador och andra vanliga problem inom rygg och nacke. Man lär sig även behandla mer komplicerade och kroniska besvär. På praktikveckan får man rutin så att man blir van vid de olika behandlingarna.

Praktik:

Varje dag växlar undervisningen mellan teori och praktik. Läraren visar bit för bit och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra. Sista timman repeterar vi det vi har gjort under dagen. Dessutom hinner vi då och då repetera och träna på sådant som vi har gått igenom tidigare under utbildningen.

Utöver det är praktik på riktiga betalande kunder viktig för att man skall kunna sina behandlingar så bra så att man kan göra dem utan att titta i kompendier och anteckningar. Beroende på hur snabbt var och en lär sig och på vad man har för tidigare erfarenheter så behöver de flesta eleverna göra mellan 20–40 timmar praktik innan man kan börja arbeta som massageterapeut.

Det är ofta möjligt, för dem som vill, att påbörja sin praktik redan under kursveckorna. Vill man göra det så kan man välja att någon eller några dagar, komma lite tidigare innan kursen börjar på morgonen eller stanna kvar lite längre på eftermiddagen efter kursens slut för att öva på någon av massageskolans kunder. Det är frivilligt, och brukar vara väldigt givande.

Huvuddelen av praktiken väljer de flesta att göra på sin hemort. Det kan vara vänner, familjemedlemmar och facebookvänner som får bli rabatterade kunder. På så sätt får man en större vana innan man börjar arbeta som certifierad massageterapeut.

Intensivkurs:

Observera att i och med att det är en intensivutbildning så är den kortare än många motsvarande utbildningar. Det innebär att vi inte hinner repetera lika mycket. Det ligger därför ett större ansvar på varje elev att själv repetera efter utbildningen. Låter man det gå flera veckor efter kursen innan man gör sin första behandling så glömmer man lika intensivt som man har lärt sig. Vi rekommenderar att man gör minst 3 behandlingar per vecka den första tiden efter kursens slut.

Man lär sig fantastiskt bra behandlingar på massageskolan, men man fortsätter också att lära sig när man behandlar sina klienter. För varje kund man masserar blir man duktigare.

Repetition:

Om man känner att man vill repetera hela utbildningen så betalar man halva priset när man går den andra gången. Det gäller även om du har läst utbildningen på en annan massageskola.

Själv har jag gått många utbildningar två eller fler gånger och upptäckt saker som jag inte la märke till vid första utbildningstillfället. Ingen kan vara koncentrerad hela tiden, därför bryter vi ibland av med anekdoter som också kan vara lärorika.

För de flesta räcker det att gå utbildningen en gång. Man blir duktig massageterapeut och man blir ännu bättre för varje kund. Själv har jag till exempel läst diplomerad massör fyra gånger varav två på samma massageskola och det kan vara bra att göra för den som själv vill lära ut eller starta sin egen massageskola i framtiden.

Krav:

För att utbilda sig till certifierad massageterapeut skall man ha fyllt 18 år. Man behöver inte ha några förkunskaper eftersom utbildningen börjar från början.

Anmälan: Man kan anmäla sig till utbildningen till certifierad massageterapeut genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer och ort:
Tel:
Mobil:
E-post:

Utbildningens namn: Certifierad medicinsk massageterapeut

Vilka datum du vill gå. Man kan välja ett av följande förslag:

a) 3-7 och 17-21 maj 2021
b) 10-14 och 17-21 maj 2021
c) 29/11-3/12 och 6-10 dec 2021
d) 9-13 och 16-22 maj 2022

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen till certifierad massageterapeut:

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230–4979, Göteborgs Massageskola.

Pris:
Utbildningen till certifierad massageterapeut kostar 10 320 kr + moms 2 580 kr. Alltså totalt 12 900 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial, prov, praktik, diplom och certifikat.

Grupper om två eller fler som anmäler sig tillsammans får 1 000 kr i rabatt per person och betalar alltså 11 900 kr per person.

Diplom: Utbildningen berättigar till svenskt och internationellt certifikat. Man blir efter första kursveckan diplomerad massör och när man är helt klar med utbildningen så är man certifierad massageterapeut. Man får alltså både ett diplom som diplomerad massör och ett certifikat som certifierad massageterapeut. Vill man ha fler diplom eller certifikat så kostar de 100 kr styck.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings oljor med omtanke om våra kunders, våra elevers och vår egen hälsa.

Kvalitet: Utbildningen till certifierad massageterapeut är kvalitetssäkrad genom teoretiska och praktiska prov. Efter godkänd utbildning är du behörig att teckna behandlingsskade- och ansvarsförsäkring.

Övrigt: Efter utbildningen kan man om man vill läsa vidare till idrottsmassageterapeut och/eller hälsoterapeut.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, återbetalning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Reservation för eventuella fel och ändringar.

Energimassage
Utbildning till energimassör.

Energimassage ”den sittande massagen” har funnits i Indien, Kina och Japan i tusentals år. Fokus ligger på akupunkturpunkterna. Massagen utförs med kunden sittande på en speciell energimassagestol. Den tar 20-25 min och är mycket lämpligt att använd på jobbet.

Eftersom man hinner med att behandla 2-4 personer per timma utan att kunderna behöver byta vare sig lokal eller kläder så är detta ur företagsekonomisk synvinkel den verkligt idealiska friskvårdsformen.

Man lär sig också att i samband med den traditionella energimassagen behandla kundens problem, som till exempel förkylning, ont i huvudet, spänningar i nacken eller ont i ryggen.

Energimassagen är den vanligaste massagen vid events. Många bokar då kortare behandlingar än den traditionella energimassagen. Kanske bara fem eller tio minuter per person i personalmatsalen i samband med lunchen. Kanske på en mässa eller vid 17:e hålet på ett golfevent. På utbildningen lär man sig att anpassa behandlingen till golfevents, personalmatsalar, regattor, varuhus, mässor etc.

Tid:

Tre dagar, kl. 10.30-16.30

Datum:

Se nedan.

Inträdeskrav:

18 år. Kursdeltagare som fyllt 16 år men inte 18 år kan delta i vuxens sällskap.

Lärare:

Olof Liljeström.

Innehåll:

Huvudsakligen praktisk utbildning.

Pris: 3 120 kr + moms 780 kr. Alltså totalt 3 900 kr inkl. moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial och diplom.

Grupper om 2 eller fler som anmäler sig tillsammans får 400 kr i rabatt per person och betalar alltså endast 3 500 kr per person.

Anmälan:

Man kan anmäla sig till utbildningen genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Energimassage

Vilka datum som du vill utbilda dig. Följande dagar finns att välja på:

14-16 oktober 2021
20-22 april 2022

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen i energimassage.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230-4979, Göteborgs Massageskola.

Diplom: Ett diplom får man efter godkänd utbildning.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings oljor med omtanke om våra kunders, våra elevers och vår egen hälsa.

Försäkring: Efter godkänd utbildning är du behörig att teckna behandlingsskade- och ansvarsförsäkring.

Övrigt: Ingår som en del i utbildningen till företagsmassör och till hälsoterapeut.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, återbetalning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta mer.

Reservation för eventuella fel och ändringar.

Företagsmassör
I utbildningen till Diplomerad företagsmassör ingår följande delar:

1. Friskvårdsmassör, 2 dagar
2. Energimassage, 3 dagar
3. Praktik, 20-40 timmar (praktikvecka)

Det finns två alternativ:
Att gå hela utbildningen som ett paket enligt ett av de alternativen som man hittar längre ner på sidan.
Att dela upp utbildning och betalning genom att först läsa till friskvårdsmassör eller energimassör, och vänta med att bestämma sig till senare för om man vill bygga på till diplomerad företagsmassör. Kostnaden för alternativ två blir något högre.
Som arbetsplatsmassör kan man utföra både liggande och sittande företagsmassage. Liggande företagsmassage ökar mest, men fortfarande är det många som vill ha energimassage på grund av att det går snabbt, man kan behålla kläderna på och man blir inte oljig. Energimassagen är också den vanligaste massagen vid events i offentliga miljöer.

Praktik:

Varje dag växlar undervisningen mellan teori och att öva behandlingar på varandra. Läraren visar bit för bit och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra. Dessutom hinner vi då och då repetera och träna på sådant som vi har gått igenom tidigare under utbildningen.

Utöver det är praktik på riktiga betalande kunder viktigt för att man skall kunna sina behandlingar så bra så att man kan göra dem utan att titta i sina kompendier. Beroende på hur snabbt var och en lär sig och på vad man har för tidigare erfarenheter så behöver de flesta eleverna göra mellan 20-40 timmar praktik innan man kan börja arbeta som företagsmassör.

Det är ofta möjligt, för dem som vill, att påbörja sin praktik redan under kursveckorna. Vill man göra det så kan man välja att någon eller några dagar komma lite tidigare innan kursen börjar på morgonen, eller att stanna kvar lite längre på eftermiddagen efter kursens slut för att öva på någon av massageskolans kunder.

Resterande praktik väljer de flesta sedan att göra på sin hemort. Det finns också möjlighet att boka tid för att göra mer praktik hos oss på Göteborgs massageskola om man föredrar det.

Krav:

För att utbilda sig till företagsmassör skall man ha fyllt 18 år. Man behöver inte ha några förkunskaper eftersom utbildningen börjar från början.

Anmälan:

Man anmäler sig till utbildningen till diplomerad företagsmassör genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Diplomerad företagsmassör

Vilka datum du vill gå. Man kan välja ett av förslagen nedan:

17-21 april 2021
17-21 april 2022

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen till diplomerad företagsmassör:

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230-4979, Göteborgs Massageskola. Anmälnings- och administrationsavgiften ingår som en del i den totala kursavgiften.

Pris: 5 520 kr + moms 1 380 kr. Alltså totalt 6 900 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial, prov, praktik och diplom.

Grupper på två eller fler som anmäler sig tillsammans får rabatt och betalar 5 900 kr per person.

Man kan också dela upp utbildningen och betalningen genom att gå de ingående delarna var för sig. Totalkostnaden blir i så fall något högre.

Diplom: Utbildningen berättigar till svenskt och internationellt diplom. Utbildningen är uppdelad i två delar. När man är klar med utbildningen till friskvårdsmassör så får man diplom som friskvårdsmassör. När man är klar med energimassageutbildningen så får man diplom som energimassör. Dessutom får man diplom som företagsmassör när man har avslutat båda delarna.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings oljor med omtanke om våra kunders, våra elevers och vår egen hälsa.

Kvalitet: Utbildningen är kvalitetssäkrad genom ett praktiskt prov. Efter godkänd utbildning är du behörig att teckna behandlingsskade- och ansvarsförsäkring.

Information om lunch, boende, vägbeskrivning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta mer.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felaktigheter.

Bindvävsmassage
Vidareutbildning för diplomerade massörer.

Bindvävsmassage är en kraftfull behandlingsmetod som upptäckts och utvecklats av en tysk sjukgymnast, Elisabeth Dicke, 1885–1952. Hon hade problem med blodcirkulationen i ett av sina ben. Läkarna ville amputera benet men Elisabeth började istället behandla sig själv och blev helt frisk igen.

Hon utvecklade sedan bindvävsmassagen tillsammans med tyska läkare. Behandlingen är arbetsam för massören. Den kan vara mycket smärtsam för kunden och den är mycket effektiv vid många olika sjukdomar och symptom. Under utbildningen lär du dig lilla och stora grundbehandlingen samt behandling av höknacke och celluliter, de två områden där vi har funnit att bindvävsmassage är effektivare än andra alternativa behandlingsformer. Utbildningen är på en dag och hålls en gång om året.

Tid:

En dag, kl. 10.30-16.30

Datum:

Man kan välja en av nedanstående dagar eller också kan man boka kursen som internutbildning på företag eller idrottsklubb eller som privatlektion.

Inträdeskrav:

Diplomerad massör eller annan terapeut med motsvarande kroppskännedom.

Max antal:

12 st.

Lärare:

Olof Liljeström.

Innehåll:

Kortfattad teori och grundläggande praktisk bindvävsmassage inklusive lilla grundbehandlingen, stora grundbehandlingen, hårbotten samt bindvävsbehandling av rynkor, stressnacke och celluliter.

Praktik:

Utbildningen är huvudsakligen praktisk. På de praktiska lektionerna visar läraren steg för steg och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra.

Praktik på riktiga betalande kunder är viktig för att man skall kunna sina behandlingar så bra så att man kan göra dem utan att titta i kompendier och anteckningar. Många elever väljer att göra praktik på sin hemort på familj, vänner och facebookvänner, etc., som blir rabatterade kunder. Oftast räcker 10–20 timmar. På så sätt får man en större vana innan man börjar arbeta med fullt betalande kunder.

Intensivkurs:

Observera att i och med att det är en intensivutbildning så är den kortare än många motsvarande utbildningar. Det innebär att vi inte hinner repetera lika mycket. Det ligger därför ett större ansvar på varje elev att själv repetera efter utbildningen. Låter man det gå flera veckor efter kursen innan man gör sin första behandling så glömmer man lika intensivt som man har lärt sig. Vi rekommenderar att man gör minst 3 behandlingar varje vecka den första tiden efter kursens slut.

Man lär sig fantastiskt bra behandlingar på massageskolan, men man fortsätter sedan att lära sig när man behandlar sina klienter. För varje kund man behandlar blir man duktigare.

Repetition:

Om man känner att man vill repetera hela utbildningen så betalar man halva priset när man går den andra gången. Det gäller även om du har läst utbildningen på en annan skola.

Själv har jag gått många utbildningar två eller fler gånger och upptäckt saker som jag inte la märke till vid första utbildningstillfället. Ingen kan vara koncentrerad hela tiden, därför bryter vi ibland av med små anekdoter som också kan vara lärorika.

För de flesta räcker det att gå utbildningen en gång. Man blir duktig terapeut och man blir ännu bättre för varje kund. Men vill man hålla egna kurser i framtiden så kan det vara bra att gå utbildningen flera gånger.

Anmälan:

Man kan anmäla sig till utbildningen genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Bindvävsmassage

Vilka datum som du vill utbilda dig. Följande dagar finns att välja på:

24 maj 2021
23 maj 2022

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen i bindvävsmassage.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230-4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: 1 520 kr + moms 380 kr. Alltså totalt 1 900 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial och diplom.

Grupper om 2 eller fler som anmäler sig tillsammans får 200 kr i rabatt per person och betalar alltså endast 1 700 kr per person.

Diplom: Ett diplom får du efter godkänd utbildning.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings oljor med omtanke om våra kunders våra elever och vår egen hälsa.

Övrigt: Ingår i utbildningen under fysioterapiveckan.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, återbetalning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta mer.

Reservation för ev. fel och ändringar.

Massage för hemmabruk och husbehov
Kursen i massage för hemmabruk är på två dagar. Det är en huvudsakligen praktisk utbildning där man lär sig genom att öva på varandra. Man får lära sig en bra grundläggande massage av hela kroppen med många av de greppen som diplomerade massörer använder. Första dagen lär man sig ryggmassage, massage av nacke och axlar och ansiktsmassage. Andra dagen lär man sig massera ben, fötter, armar och händer. Dessutom repeterar vi det som vi gjorde den första dagen. Perfekt för dig som vill kunna massera dina familjemedlemmar och vänner och som vill prova om massage är ett yrke som du vill arbeta med.

Tid:

Kursen i massage för hemmabruk och husbehov är på två dagar, ett veckoslut, lördag och söndag, kl. 10.30–16.30. Den hålls en gång per år.

Åldersgräns:

18 år. Kursdeltagare som fyllt 11 år men inte 18 år kan delta i vuxens sällskap.

Innehåll:

Praktisk kurs, där man den första dagen får lära sig massera rygg, nacke, axlar och ansikte.

Dag två repeterar man och lär sig massera ben, fötter, händer och armar.

Max antal:

12 st.

Lärare:

GMS.

Anmälan:

Man anmäler sig till utbildningen till Massage för hemmabruk och husbehov genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:

Kursens namn: Massage för hemmabruk och husbehov.

Vilka datum du vill utbilda dig. Följande helger finns att välja på:

26-27/2 2022
26-27/2 2023

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i kursen i massage för hemmabruk och husbehov.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar, så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230–4979, Göteborgs Massageskola.

Alternativt betalar man hela kursavgiften direkt.

Pris: Kursen i massage för hemmabruk och husbehov kostar 1 280 kr + moms 320 kr. Alltså totalt 1 600 kr. I totalkostnaden ingår moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial och diplom.

Grupper om två eller fler som anmäler sig tillsammans får 500 kr i rabatt per person och betalar alltså endast 1 100 kr per person.

Diplom: Ett deltagarbevis får du vid kursens slut.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings massageoljor med omtanke om våra kunders, våra elevers och vår egen hälsa.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, återbetalning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Du som gått kursen i massage för hemmabruk och husbehov hos oss får, om du skulle vilja utbilda dig inom ett år, välja 1 000 kr i rabatt på en av följande utbildningar: friskvårdsmassör, diplomerad massör, certifierad massageterapeut, idrottsmassageterapeut, företagsmassör, energimassage, hälsoterapeut, spaterapeut och aromaterapeut.

Välkommen att ringa 070-66 11 355 eller maila till goteborgs.massage@skola.ws om du vill veta något mer om kursen i massage för hemmabruk och husbehov, eller om någon av våra andra kurser och utbildningar

Reservation för eventuella fel och ändringar.

Idrotts- och arbetsskador på nacke och rygg
I utbildningen i idrotts- och arbetsskador specialiserar man sig på behandling av problem i rygg och nacke. Man får lära sig behandla diskbråck, nackspärr, ischias, muskelknutor, spänningar, ryggskott och andra problem som kan uppstå i nacke och rygg. Det ingår, idrottsmassage, avancerad stretching, smärtlindring, träningsprogram, ledmobilisering, undersökning, behandling och behandlingsprogram.

Tid:

Utbildningen är på fem intensiva dagar, en vecka, måndag – fredag, kl. 10.30-16.30

Inträdeskrav:

Diplomerad massör.

Ansvarig:

Olof Liljeström, tel. 0303-22 65 69.

Innehåll:

Utbildningen innehåller allt som man behöver kunna föra att behandla problem i ländrygg, nacke och bröstrygg mm. Utbildningen är huvudsakligen praktisk. Undervisningen är upplagd med teoretiska och praktiska lektioner växelvis, vilket gör att man lär sig snabbare.

Praktik:

På de praktiska lektionerna, när vi övar behandlingar, visar läraren steg för steg och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra. Sista timman varje dag repeterar vi det vi har gjort under dagen. Dessutom hinner vi då och då repetera och träna på sådant som vi har gått igenom tidigare under utbildningen.

Utöver det är det ofta möjligt, för dem som vill, att praktisera behandlingar på riktiga betalande kunder. Vill man göra det så kan man välja att någon eller några dagar komma lite tidigare innan kursen börjar på morgonen, eller att stanna kvar lite längre på eftermiddagen efter kursens slut för att öva på någon av massageskolans kunder. Detta är frivilligt, och brukar vara väldigt givande.

Många elever väljer att göra ytterligare praktik på sin hemort. Det kan vara på vänner och släktingar eller rabatterade kunder, för att på så sätt skaffa sig en större vana innan man börjar utföra behandlingarna på sina kunder.

Max antal:

12 st

Anmälan:

Man kan anmäla sig till utbildningen i idrotts- och arbetsskador på nacke och rygg genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Idrotts- och arbetsskador på nacke och rygg.

Vilka datum som du vill utbilda dig. Följande veckor finns att välja på:

17-21 maj 2021
6-10 dec 2021
16-22 maj 2022

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen i idrotts- och arbetsskador på nacke och rygg.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar, så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230-4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: 6 240 kr + moms 1 560 kr. Alltså totalt 7 800 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial, prov och diplom.

Grupper på två eller fler som anmäler sig tillsammans får 900 kr i rabatt per person och betalar alltså endast 6 900 kr per person.

Diplom: Utbildningen berättigar till svenskt och internationellt diplom. Ett diplom får du efter godkänd utbildning.

Kvalitet: Utbildningen är kvalitetssäkrad genom ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Efter godkänd utbildning är du behörig att teckna behandlingsskade- och ansvarsförsäkring.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings oljor med omtanke om våra kunders, våra elevers och vår egen hälsa.

Övrigt: Efter utbildningen kan man hjälpa kunder och närstående som har rygg- och nackproblem. Utbildningen ingår som en del i utbildningarna till massageterapeut, idrottsmassör och hälsoterapeut.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, återbetalning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Reservation för ev. fel och ändringar.

Fysioterapiveckan
I utbildningen i fysioterapi ingår avancerad stretching, ledmobilisering, bindvävsmassage och triggerpunkter.

Under fysioterapiveckan lär man sig fysioterapeutiska behandlingar såsom avancerad stretching, ledmobilisering, bindvävsmassage och triggerpunkter, vilket innebär att man även kan behandla svåra och långvariga problem. På praktikveckorna får man rutin och vana vid de olika behandlingarna.

Tid: Utbildningen är på fem intensiva dagar, en vecka, måndag – fredag, kl. 10.30-16.30

Krav: Certifierad massageterapeut.

Ansvarig: Olof Liljeström, tel. 070-66 11 355.

Innehåll: Utbildningen innebär huvudsakligen praktisk träning på fysioterapeutiska behandlingar. Undervisningen är upplagd med teoretiska och praktiska lektioner växelvis, vilket gör att man lär sig snabbare.

Praktik: Varje dag växlar undervisningen mellan teori och att öva behandlingar på varandra. På de praktiska lektionerna visar läraren steg för steg och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra. Dessutom hinner vi då och då repetera och träna på sådant som vi har gått igenom tidigare under utbildningen.

Utöver det är det ofta möjligt, för dem som vill, att praktisera massage på riktiga betalande kunder. Vill man göra det så kan man välja att någon eller några dagar komma lite tidigare innan kursen börjar på morgonen, eller att stanna kvar lite längre på eftermiddagen efter kursens slut för att öva på någon av massageskolans kunder. Detta är frivilligt, och brukar vara väldigt givande.

Många elever väljer att göra ytterligare praktik på sin hemort. Det kan vara på vänner och släktingar eller rabatterade kunder, för att på så sätt skaffa sig en större vana innan man börjar använda sina kunskaper på ordinarie kunder.

Max antal: 12 st.

Anmälan:

Man kan anmäla sig till utbildningen i fysioterapi genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Fysioterapivecka

Vilka datum som du vill utbilda dig. Följande veckor finns att välja på:

24-28 maj 2021
23-27 maj 2022

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen i fysioterapi.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230-4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: Fysioterapiveckan kostar 6 240 kr + moms 1 560 kr. Alltså totalt 7 800 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial, prov och diplom.

Grupper om två eller fler som anmäler sig tillsammans får 900 kr i rabatt per person och betalar alltså endast 6 900 kr per person.

Diplom: Utbildningen berättigar till svenskt och internationellt diplom.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings oljor med omtanke om våra kunders, våra elevers och vår egen hälsa.

Övrigt: Efter utbildningen kan man hjälpa kunder och närstående med akuta och kroniska problem. Utbildningen ingår som en del i utbildningarna till idrottsmassör och hälsoterapeut.

Kvalitet: Utbildningen i fysioterapi är kvalitetssäkrad genom prov. Efter godkänd utbildning är du behörig att teckna behandlingsskade- och ansvarsförsäkring.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, avbokning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta mer.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felaktigheter.

Ledmobilisering
Mobilisering av leder i händer, fötter, ben, armar, rygg och nacke. Utbildningen är på en dag och hålls en gång om året. Det är en suverän vidareutbildning för pt, idrottsledare, gruppledare, sjukgymnaster, fysioterapeuter, diplomerade massörer, m fl.

Tid:

En dag, kl. 10.30-16.30

Datum:

Man kan välja en av nedanstående dagar eller också kan man boka kursen som internutbildning på företag eller idrottsklubb eller som privatlektion.

Inträdeskrav:

Diplomerad massör eller annan bakgrund med motsvarande kroppskännedom.

Max antal:

12 st.

Ansvarig:

Olof Liljeström.

Innehåll: Huvudsakligen praktisk utbildning, där man får lära sig ledmobilisering av händer, fötter, ben, armar, rygg och nacke.

Anmälan:

Man kan anmäla sig till utbildningen genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Ledmobilisering

Vilka datum som du vill utbilda dig. Följande dagar finns att välja på:

26 maj 2021
25 maj 2022

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen i ledmobilisering.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230-4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: 1 520 kr + moms 380 kr. Alltså totalt 1 900 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial och diplom.

Grupper om 2eller fler som anmäler sig tillsammans får 200 kr i rabatt per person och betalar alltså endast 1 700 kr per person.

Diplom: Utbildningen berättigar till diplom. Ett diplom får du efter godkänd utbildning.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings oljor med omtanke om våra kunders, våra elevers och vår egen hälsa.

Övrigt: Ingår i utbildningen under fysioterapiveckan.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, återbetalning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta mer.

Reservation för ev. fel och ändringar.

Avancerad stretching
Utbildning där man får lära sig när, hur och vilka muskler man kan stretcha för att behandla och förebygga problem i nacke och rygg. Utbildningen är på en dag och hålls en gång om året. Det är en suverän vidareutbildning för pt, idrottsledare, gruppledare, sjukgymnaster, fysioterapeuter, diplomerade massörer, m fl.

Tid:

En dag, kl. 10.30-16.30

Datum:

Man kan välja en av nedanstående dagar. Man kan också boka kursen som internutbildning på företag eller idrottsklubb eller som privatlektion.

Inträdeskrav:

18 år.

Max antal:

12 st.

Ansvarig:

Olof Liljeström.

Innehåll: Huvudsakligen praktisk utbildning i avancerad stretching. Att stretcha rätt muskler på rätt sätt och att avstå från att stretcha muskler som inte skall stretchas är viktigt för att förebygga och behandla många hälsoproblem. I synnerhet i rygg och nacke. Man får lära sig terapeutisk stretching, det vill säga hur man som terapeut kan hjälpa kunden att öka rörligheten och minska belastningen på nacke och rygg. Man lär sig också autostretching, det vill säga den stretching som man sedan lär kunden att göra själv mellan behandlingarna. Och man lär sig att förebygga överrörlighet.

Anmälan:

Man kan anmäla sig till utbildningen genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Avancerad Stretching

Vilka datum som du vill utbilda dig. Följande dagar finns att välja på:

25 maj 2021
24 maj 2022

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen i avancerad stretching.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230-4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: 1 520 kr + moms 380 kr. Alltså totalt 1 900 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial och diplom.

Grupper om 2 eller fler som anmäler sig tillsammans får 200 kr i rabatt per person och betalar alltså endast 1 700 kr per person.

Diplom: Utbildningen berättigar till diplom. Ett diplom får du efter godkänd utbildning.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings produkter med omtanke om våra kunder, våra elever och vår egen hälsa.

Övrigt: Ingår i utbildningen under fysioterapiveckan.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, återbetalning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta mer.

Reservation för ev. fel och ändringar.

Triggerpunkter
Triggerpunktsmassage eller triggerpunktsbehandling är en effektiv behandlingsmetod för att ta bort myofascial smärta orsakad av spända muskelfibrer. Triggerpunkter orsakar när de är aktiva smärta i specifika områden och överensstämmer oftast med akupunkturpunkterna. Behandling kan utföras antingen sittande på en energimassagestol med kläderna på eller på massagebänk i samband med din massage. Utbildningen är på en dag och hålls en gång om året. Det är en bra vidareutbildning för dig som är energimassör, diplomerad massör eller certifierad massageterapeut.

Tid: En dag, kl. 10.30-16.30

Datum: Man kan välja en av nedanstående dagar eller också kan man boka kursen som internutbildning på företag eller idrottsklubb eller som privatlektion.

Inträdeskrav: Diplomerad massör eller energimassör.

Max antal:

12 st.

Ansvarig:

Olof Liljeström.

Innehåll:

Huvudsakligen praktisk utbildning där man lär sig hitta och behandla triggerpunkter och muskelknutor.

Praktik:

Utbildningen är huvudsakligen praktisk. På de praktiska lektionerna visar läraren steg för steg och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra.

Praktik på riktiga betalande kunder är viktig för att man skall kunna sina behandlingar så bra så att man kan göra dem utan att titta i kompendier och anteckningar. Många elever väljer att göra praktik på sin hemort på familj, vänner och facebookvänner, etc., som blir rabatterade kunder. Oftast räcker 10 timmar. På så sätt får man en större vana innan man börjar arbeta med fullt betalande kunder.

Intensivkurs:

Observera att i och med att det är en intensivutbildning så är den kortare än många motsvarande utbildningar. Det innebär att vi inte hinner repetera lika mycket. Det ligger därför ett större ansvar på varje elev att själv repetera efter utbildningen. Låter man det gå flera veckor efter kursen innan man gör sin första behandling så glömmer man lika intensivt som man har lärt sig. Vi rekommenderar att man gör minst 3 behandlingar varje vecka den första tiden efter kursens slut.

Man lär sig fantastiskt bra behandlingar på massageskolan, men man fortsätter sedan att lära sig när man behandlar sina klienter. För varje kund man behandlar blir man duktigare.

Repetition:

Om man känner att man vill repetera hela utbildningen så betalar man halva priset när man går den andra gången. Det gäller även om du har läst utbildningen på en annan skola.

Själv har jag gått många utbildningar två eller fler gånger och upptäckt saker som jag inte la märke till vid första utbildningstillfället. Ingen kan vara koncentrerad hela tiden, därför bryter vi ibland av med små anekdoter som också kan vara lärorika.

För de flesta räcker det att gå utbildningen en gång. Man blir duktig terapeut och man blir ännu bättre för varje kund. Men vill man hålla egna kurser i framtiden så kan det vara bra att gå utbildningen flera gånger.

Anmälan:

Man kan anmäla sig till utbildningen genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Triggerpunkter

Vilka datum som du vill utbilda dig. Följande dagar finns att välja på i Kärna utanför Göteborg kl 10.30-16.30:

31 maj 2021
26 maj 2022

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen i triggerpunkter.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230-4979, Göteborgs Massageskola.

Pris:

1 520 kr + moms 380 kr. Alltså totalt 1 900 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial och diplom.

Grupper om 2 eller fler som anmäler sig tillsammans får 200 kr i rabatt per person och betalar alltså 1 700 kr per person.

Diplom:

Utbildningen berättigar till svenskt och internationellt diplom. Ett diplom får du efter godkänd utbildning. Ytterligare diplom 100 kr.

Oljor:

Vi använder enbart Young Livings oljor med omtanke om våra kunders, våra elevers och vår egen hälsa.

Övrigt:

Ingår i utbildningen under fysioterapiveckan.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, återbetalning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta mer.

Reservation för ev. fel och ändringar.

Idrottsmassör
I utbildningen till certifierad idrottsmassör ingår följande delar:

1. Diplomerad massör, 5 dagar
2. Idrotts och arbetsskador på nacke och rygg, 5 dagar
3. Fysioterapi, 5 dagar
4. Praktik 30-60 timmar (en-två veckor)

Det finns två alternativ:
Att gå hela utbildningen som ett paket enligt ett av de alternativ som man hittar längre ner på sidan.
Att dela upp utbildning och betalning genom att först läsa till diplomerad massör, friskvårdsmassör eller till certifierad massageterapeut och vänta med att bestämma sig till senare för om man vill bygga på till certifierad idrottsmassageterapeut.

Under utbildningen till certifierad idrottsmassör lär man sig svensk klassisk massage, idrotts- och arbetsskador på rygg och nacke, avancerad stretching, ledmobilisering, bindvävsmassage och triggerpunkter. Man blir som en del i utbildningen diplomerad massör och certifierad massageterapeut. Man lär sig också fysioterapi, vilket innebär att man även kan behandla svåra och långvariga problem. På praktikveckorna får man rutin och vana vid de olika behandlingarna.

Praktik: Varje dag växlar undervisningen mellan teori och att öva behandlingar på varandra. På de praktiska lektionerna, när vi övar behandlingar, visar läraren steg för steg och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra. Dessutom hinner vi då och då repetera och träna på sådant som vi har gått igenom tidigare under utbildningen.

Utöver det är praktik på riktiga betalande kunder viktigt för att man skall kunna sina behandlingar så bra så att man kan göra dem utan att titta i sina kompendier och anteckningar. Beroende på hur snabbt var och en lär sig och på vad man har för tidigare erfarenheter så behöver de flesta eleverna göra mellan 30–60 timmar praktik innan man kan börja arbeta som idrottsmassör.

Det är ofta möjligt, för dem som vill, att påbörja sin praktik redan under kursveckorna. Vill man göra det så kan man välja att någon eller några dagar, komma lite tidigare innan kursen börjar på morgonen, eller stanna kvar lite längre på eftermiddagen efter kursens slut för att öva på någon av massageskolans kunder. Det är frivilligt och mycket lärorikt.

Huvuddelen av praktiken väljer de flesta att göra på sin hemort. Det kan vara vänner, familjemedlemmar och facebookvänner som får bli rabatterade kunder. På så sätt får man en större vana innan man börjar arbeta som certifierad idrottsmassör.

Intensivkurs:

Observera att i och med att det är en intensivutbildning så är den kortare än många motsvarande utbildningar. Det innebär att vi inte hinner repetera lika mycket. Det ligger därför ett större ansvar på varje elev att själv repetera efter utbildningen. Låter man det gå flera veckor efter kursen innan man gör sin första behandling så glömmer man lika intensivt som man har lärt sig. Vi rekommenderar att man gör minst 3 behandlingar per vecka den första tiden efter kursens slut.

Man lär sig fantastiskt bra behandlingar på massageskolan, men man fortsätter också att lära sig när man behandlar sina klienter. För varje kund man masserar blir man duktigare.

Repetition:

Om man känner att man vill repetera hela utbildningen så betalar man halva priset när man går den andra gången. Det gäller även om du har läst utbildningen på en annan massageskola.

Själv har jag gått många utbildningar två eller fler gånger och upptäckt saker som jag inte la märke till vid första utbildningstillfället. Ingen kan vara koncentrerad hela tiden, därför bryter vi ibland av med anekdoter som också kan vara lärorika.

För de flesta räcker det att gå utbildningen en gång. Man blir duktig idrottsmassageterapeut och man blir ännu bättre för varje kund. Själv har jag till exempel läst diplomerad massör fyra gånger varav två på samma massageskola och det kan vara bra att göra för den som själv vill lära ut eller starta sin egen massageskola i framtiden.

Krav:

För att utbilda sig till idrottsmassör skall man ha fyllt 18 år. Man behöver inte ha några förkunskaper eftersom utbildningen börjar från början.

Anmälan:

Man kan anmäla sig till utbildningen till certifierad idrottsmassör genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

– Namn:
– Personnummer:
– Adress:
– Postnummer och ort:
– Tel:
– Mobil:
– E-post:
– Utbildningens namn: Certifierad idrottsmassör
– Vilka datum du vill gå. Man kan välja ett av följande förslag:

a) 3–7, 17–21 och 24–28 maj 2021
b) 10–14, 17–21 och 24–28 maj 2021
c) 9–13, 16–20 och 23–27 maj 2022

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen:

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230–4979, Göteborgs Massageskola.

Pris: 13 520 kr + moms 3 380 kr. Alltså totalt på 16 900 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial, prov, praktik, diplom och certifikat.

Grupper på två till fyra personer som anmäler sig tillsammans får 1 000 kr i rabatt per person och betalar alltså 15 900 kr per person.

Är man fem eller fler som anmäler sig tillsammans så kan man begära offert.

Man kan dela upp utbildningen och betalningen genom att gå de ingående delarna var för sig. Totalkostnaden blir i så fall något högre.

Diplom: Utbildningen berättigar till svenskt och internationellt certifikat. Utbildningen är uppdelad i tre delar, där man efter första delen får diplom som diplomerad massör, efter del två får man certifikat som certifierad massageterapeut och när man är klar med hela utbildningen så får man certifikat som certifierad idrottsmassör.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings oljor med omtanke om våra kunders, våra elevers och vår egen hälsa.

Kvalitet: Utbildningen är kvalitetssäkrad genom teoretiska och praktiska prov. Efter godkänd utbildning är du behörig att teckna behandlingsskade- och ansvarsförsäkring.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, avbokning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta mer.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felaktigheter.